Být ostražití v podnikání není nic nového. Dokonce ani v momentě nejvyššího bodu prosperity. Jak všichni víte, je složitější a namáhavější udržet se na vrcholu, než jej dosáhnout.
Vaše marketingové oddělení odvedlo kus dobré práce, ale jejich úsilí nesmí povolit. Nebylo by na škodu připravit další marketingový tah https://www.eprinting.cz/tisk/brozury/, se kterým vyrukujete co nejdříve, aby Vaše prosperita neklesala?

tiket

Shrňme si to několika otázkami.
·         Můžete nyní říci, že Vaše firma prosperuje?
·         Můžete tvrdit, že tomu bude i nadále?
·         Jste si jisti, že marketingové nástroje, které nyní využíváte, budou dobré i pro příští sezónu?
·         Sledujete bedlivě vývoj na trhu?
·         Dokážete prosperitu udržet i v příštím roce?
To jsou otázky, které by měly varovat před samolibou spokojeností. Ta vede mnohdy k červeným číslům ve Vašem účetnictví.

Zaměřte se na další období, když toto funguje naprosto skvěle.
Váš marketing by neměl usnout na vavřínech, které si doposud zaslouží. Pusťte se do přípravy propagace Vašich výrobků, které nejsou zase tak prodejné. Dopřejte jim takovou pozornost, aby se staly prodejnými. Vždyť jsou stejně tak kvalitní, jako ty ostatní. Možná o nich lidé málo vědí.
Prezentací Vaší firmy nic nezkazíte.
·         Nechte připravit letáky, ale také brožury s pozvánkou na Vaší akci a s popisem některých méně prodejných výrobků. Dobře promyslete, jak taková brožura bude vypadat! Co všechno bude obsahovat, na jakém papíře ji necháte vytisknout a jaké barvy použijete.

tisknout

·         Zvolte cílovou skupinu, pro kterou budefiremní brožura určena. A veškerý obsah k této skupině směřujte!
·         Jakým způsobem reklamní brožuru budete rozdávat, je opět úkolem marketingového oddělení. To má nejlepší přehled o tom, jak zapůsobit na cílovou skupinu.
·         Místo Vaší prezentace může vytištěná brožura také obsahovat.
Prezentujte své výrobky včas, abyste neprováhali moment možného propadu. Lidé o Vás musí stále vědět. Musí se k Vám stále vracet. A musí k Vám přivádět další zákazníky.
Když zvládnete tento kolotoč, Vaše firma bude prosperovat i v dalších obdobích.