Pozor na mobilní telefon


Podle mého názoru v dneÅ¡ním svÄ›tÄ› je opravdu hodnÄ› důležitá technika, a to vážnÄ› z mnoha ohledů, protože bez techniky už by se možná ani žádné podnikání neobeÅ¡lo. Je toho opravdu hodnÄ›. Tak mi věřte, že technika v dneÅ¡ním svÄ›tÄ› je opravdu tak moc rozšířená, že mnoho lidí by už ani nevÄ›dÄ›lo, co mají dÄ›lat, kdyby náhodou technika vymizela ze svÄ›ta a nebyla by v provozu. A Å™ekla jsem si, že opravdu nejlepší by bylo, kdyby lidé také peÄovali hlavnÄ› o to, aby jejich technika byla vždycky v dokonalém pořádku, aby nebylo nÄ›co rozbitého a podobnÄ›. Proto si myslím, že je Å¡koda, že lidé využívají opravdu málo služeb, že by si tÅ™eba nechali opravit svou techniku jako například mobilní telefon.

Snad se mi mobil nikdy nerozbije.

Mobilní telefony v dneÅ¡ní dobÄ› má opravdu úplnÄ› každý, ale nÄ›kdy to není ani jenom jeden mobilní telefon, ale tÅ™eba nÄ›které rodiny mívají více mobilních telefonů, že na jednoho ÄlovÄ›ka tÅ™eba klidnÄ› pÅ™ipadají i dva mobilní telefony. V dneÅ¡ní dobÄ› se totiž mobilní telefon dá pořídit opravdu lehce a také levnÄ› například i z bazaru. Tam ho koupíte opravdu krásný a funkÄní a za pÄ›t nebo za Å¡est stovek. Což jde. A záleží opravdu na vás, jak jste moc na techniku nároÄní a jak dokonalý mobilní telefon chcete. Jenomže v poslední dobÄ›, když se tÅ™eba nÄ›komu rozbije mobilní telefon, tak místo toho, aby Å¡li lidé do opravny, aby jim mobilní telefon opravili, tak radÄ›ji ho zahodí do popelnice a radÄ›ji si koupí úplnÄ› nový mobilní telefon.

Také mobil je můj pracovní nástroj.

Podle mého názoru je tohle Å¡koda, tohle není vůbec žádná recyklace, ale podle mého názoru je to úplná ztráta penÄ›z a Å¡koda zboží. VždyÅ¥ pÅ™ece se dá nÄ›jaký rozbitý mobilní telefon opravit, jenomže v dneÅ¡ní dobÄ› se říká, že oprava mobilního telefonu kolikrát vyjde dráž na peníze než úplnÄ› koupit nový mobilní telefon. BuÄ nový anebo z bazaru. Já nevím, jak to máte vy, ale já bych radÄ›ji mobilní telefon nechala opravit. A jak na tom s technikou jste vy? RadÄ›ji vyhodíte nÄ›jaké rozbité vÄ›ci anebo je také necháte opravit?